Online seksualitijdlijn Rutgers WPF

Met wortels in de negentiende eeuw heeft Rutgers WPF een lange en spannende ontstaansgeschiedenis. De organisatie heeft ons gevraagd deze geschiedenis op een leuke, toegankelijke manier in voor het voetlicht te brengen.

Dit deden wij aan de hand van een online tijdlijn. Deze tijdlijn laat niet alleen de geschiedenis van Rutgers WPF zien, maar ook de ontwikkeling van seksualiteit in Nederland. Zo zie je de wisselwerking tussen Rutgers en de strijd voor seksuele voorlichting in de context van de veranderende seksuele moraal en nieuwe rol van seksualiteit in de samenleving. Deze geschiedenissen worden verteld aan de hand van korte verhalen, foto’s en filmpjes.

De tijdlijn is overzichtelijk en speels tegelijk. Benieuwd? Bekijk hier het resultaat.